facebook like box

Добави съдържание

Съдържание в което има лъжи, грешни факти или нецензурни думи, няма да бъде публикувано!!!
Качи изображение за това съдържание.
Файловете трябва да бъдат по-малки от 2 MB.
Разрешени разширения на файлове: png gif jpg jpeg.
ЗАЕМАНИ ПОЗИЦИИ
Enter a comma-separated list of words to describe your content.
Въведи нова позиция.
Избери категория на новата позиция.

Моля да предоставите информация, ако е възможно, за свързаността на човека или неговото семейство с бившия комунистически апарат. Също така, бихте могли да я преведете на английски, така че западните партньори на България да знаят с какви политици си имат работа.По възможност добавете източника на информация.
Съдържание на български
Моля въведете българско заглавие или име на личност тук.
Въведете българския текст тук.
Съдържание на английски
Моля въведете английско заглавие или име на личност тук.
Въведете английския текст тук.
Партии много, корен един, избор един – БКПX

Партии много, корен един, избор един – БКП


Присъединете се към фейсбук групата ни, направена с цел изобличаването на българските политици и свързаността им с БКП и ДС.