facebook like box

Коментар

370
Трябва не само пълна лустрация а и поправка в Закона за амнистия - " Чл. 1. Амнистират се престъпленията по членове 98, 101, 131, точки 1 и 2 - за лека телесна повреда, 144, 148, ал. 1, точки 3 и 4, 269, 270, 272, 300, 324, ал. 2 и 3, 325, ал. 1 и 2, 361, 362 и 363 от Наказателния кодекс, извършени след 1 януари 1984 г. до приемането на този закон във връзка с промяната на имената на български граждани. '', Закона за Гражданска и Политическа Реабилитация на Репресирани Лица и по - точно в Наредба за прилагане на чл.4 от ЗГПРРЛ, защото в сегашният си вид по един и същи член репресирани с различно вероизповедание едните са репресирани другите не са. Не е нормално хора като Димитър Богалов - председтел на Центраална Комисия за Репресирани Лица към Министерство на Правосъдието и зам. министър/ следовтел преди 1989 г / и Директора на Дирекция и Архив към МВР - Иван Комитски щтатен служител на ДС да решават кой е репресиран и кой не тъй като са най - малкото в конликт на интереси както и факта от ЗГПРРЛ само веднъж да се гледа дадена преписка и след това скрити или умишлено не представяни и не търсени документи когато излязат от архиви и дневници да не може репресираният да се защити. Това е отказ от правосъдие и на практика се явява втора репресия от '' демократична европейска Държава ". Ако някой не вярва мога да му предоставя документи за това. http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2132282880 http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2132567042 http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135523049
Партии много, корен един, избор един – БКПX

Партии много, корен един, избор един – БКП


Присъединете се към фейсбук групата ни, направена с цел изобличаването на българските политици и свързаността им с БКП и ДС.