facebook like box

Венецианската комисия препоръча по-радикална реформа на съдебната система

Венецианската комисия препоръча по-радикална реформа на съдебната система

Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия) нееднократно е имала повод да изложи мнение за провежданата съдебна реформа в България. В становище, което органът към ПАСЕ е изпратил до българските власти преди седмица става ясно, че според експертите промените в основния закон трябва да бъдат още по-радикални, за да се гарантира независимостта на съда. 

От ДПС, АБВ, БДЦ и прокуратурата очакваха, че комисията ще критикува заложения паритет между квотите. Те заявиха, че няма да подкрепят конституционните промени на второ четене, ако квотите не бъдат преразгледани в полза на прокуратурата, за да се избегнел рискът от политическо давление спрямо нея.

В своето становище обаче експертите подкрепят заложения паритет между квотите като  отбелязват, че трябва да бъдат дадени гаранции за независимостта на съда, защото в "бившите социалистически държави са наследени мощни прокуратури, които застрашават независимостта на съда". 

Относно притесненията за политическо въздействие върху прокурорската колегия, Венецианската комисия препоръчва всичките 11 членове на ВСС, излъчени от парламента, да се избират с квалифицирано мнозинство от 2/3.

От комисията посочват още, че в рамките на новата структура на ВСС, прокурори и следователи вече няма да могат да се намесват във вземането на решения, отнасящи се до съдиите, което е важна гаранция за независимостта на магистратите. В становището им е записано още, че представители на държавното обвинение не трябва да имат думата по кариерни и дисциплинарни въпроси, свързани със съда.

Относно проектът за изменение на конституцията становището на Венецианската комисия е, че той "не стига достатъчно далеч" и препоръчва двете камари на ВСС да поемат повечето от запазените към момента правомощия на пленума (съставен от всички членове на съвета).

Препоръката е пленумът на ВСС да решава въпроси само от общ характер, а всички останали казуси да се разрешават от камарите по компетенции.

С цел повишаване на общественото доверие, Венецианската комисия препоръчва решенията в двете колегии на ВСС, както и в съвместния им състав, да се взимат с явно гласуване,като се подчертава, че това е особено важно при решаването на дисциплинарни въпроси.

Препоръчва се и преосмисляне на ролята на министъра на правосъдието по отношение на ВСС с оглед на риска от неправомерно вмешателство в независимостта на съдиите, прокурорите и следователите.

Очакваме реакцията на политическите партии, до каква степен ще се съобразят и ще вземат под внимание направените препоръки и доколко това ще се отрази върху така необходимата съдебна реформа. 

Коментари (0)

Фейсбук коментари ()

Коментар

България е в Европа, но Европа не е в България!X

България е в Европа, но Европа не е в България!


Комунистическият режим е осъден в България със закон. Днес комунисти и техните потомци управляват държавата ни. Посетете ни във Фейсбук.