facebook like box

Стефан Борисов Воденичаров

Стефан Борисов Воденичаров

Корумпираност

 • некорумпиран
 • леко корумпиран
 • корумпиран
 • много корумпиран
 • ултра корумпиран
Рейтинг(0-100) : 100 от 3 votes.

Некомпетентност

 • компетентен
 • леко некомпетентен
 • некомпетентен
 • много некомпетентен
 • ултра некомпетентен
Рейтинг(0-100) : 100 от 3 votes.

Свързаност с бившата БКП

 • несвързан
 • малко свързан
 • свързан
 • много свързан
 • ултра свързан
Рейтинг(0-100) : 100 от 3 votes.

Свързаност с Русия

 • несвързан
 • малко свързан
 • свързан
 • много свързан
 • ултра свързан
Рейтинг(0-100) : 100 от 3 votes.

Дата на раждане: 01/09/1944 г. гр. София, България

Свързаност с престъпната организация БКП:

Няма информация в публичното пространство за родителите на Воденичаров. Няма официална информация за неговата принадлежност към БКП или ДС. 

От своето завършване до днес той работи в създадената от комунистическата власт БАН, като в момента е председател на академията.

Свързаност с Русия:

Активно работи за по-тесни взаимоотнешения между България и Русия.

Стефан Воденичаров оглавява и дава името си на инициативния комитет на левицата за изграждане на АЕЦ Белене, който събира подписите, представени в НС, за провеждане на референдума на 27 януари 2013 г.

Воденичаров се застъпва за развитие на българо-руските отношение в науката, в края на своето председателстване на БАН, на 30 януари 2013 Воденичаров се среща с посланика на Русия в България, като заявява, че ще работи за "бъдещо сътрудничество в областта на науката, иновациите и технологиите".

Друго:

През 1968 г. завършва Техническия университет в София със специалност „Технология на металите“ (машинен инженер). 

От 1969 г. до днес е в Института по металознание при БАН. 

През 1974 г. му е присъдена научната степен "доктор", а през 1988 г. - "доктор на техническите науки".

През 1989 г. е избран за доцент в Института по металознание към БАН, през 1991 г. - за професор към Института по металознание, съоръжения и технологии - БАН.

Избран е в БАН за член-кореспондент на 4 август 2004.

Четири мандата е бил заместник-директор в Института по металознание. В края на 2007 година е избран за директор на института.

През 2008 е избран за председател на Съвет по икономическа политика към Българската стопанска камара.

През 2012 г. вече е е академик. Същата година е единствен кандидат за поста председател за Българската академия на науките (БАН) и е избран за такъв с мандат четири години до 2016 г. 

На 28 януари 2013 г. премиерът Бойко Борисов поисква и получава оставка от министър Сергей Игнатов заради забавяне при среща и спор по темата Фонд "Научни изследвания", във връзка с извършената от Главния инспекторат на МС проверка във фонда, инициирана от оплаквания на учени от БАН и СУ, и свързаните с нея констатации и препоръки за подобряване на работата на фонда. Игнатов депозира молбата си за напускане на поста и тя е приета веднага от министър-председателя. На 30 януари 2013 първоначално от пресцентъра на МС съобщават, че за министър е предложена зам.-мин. Милена Дамянова, но по-късно е оповестен изборът на председателя на инициативния комитет за АЕЦ Белене и председател на БАН акад. Стефан Воденичаров. На 6 февруари 2013 г. акад. Стефан Воденичаров полага клетва в Народното събрание като Министър на образованието, младежта и науката. Заявява, че няма да напусне БАН като неин председател, въпреки това, а ще бъде в неплатен отпуск.

Замесен в скандал: 

Името на Стефан Воденичаров е замесено в скандал по време, когато оглавява Института по металознание в БАН. Тогава към него са прехвърлени 108 750 лв. от фонд “Научни изследвания”. Според данните на финансовата инспекция парите са спечелени от института, но има нарушения на процедурата и те е трябвало да бъдат върнати. Проверката на ревизорите за работата на фонд “Научи изследвания” през 2008 и 2009 г. показва още, че учените от института са харчили пари в нарушение на Закона за насърчаване на научните изследвания и Правилника за работата на фонда.


*Ако някой смята, че в материала има грешни факти, може да използва формата за контакт и да изпрати данни, опровегаващи иформацията по-горе и те ще бъдат премахнати.

Коментари (0)

Фейсбук коментари ()

Коментар

България е в Европа, но Европа не е в България!X

България е в Европа, но Европа не е в България!


Комунистическият режим е осъден в България със закон. Днес комунисти и техните потомци управляват държавата ни. Посетете ни във Фейсбук.