facebook like box

България с двумесечен ултиматум от ЕК, за да приложи правилата на ЕС за банките

България с двумесечен ултиматум от ЕК, за да приложи правилата на ЕС за банките

България има двумесечен ултиматум за да приложи правилата на ЕС за банките. 

Тези правила предоставят на националните органи необходимите инструменти и правомощия за ограничаване и преодоляване на сътресенията или фалитите на банки  или на големи инвестиционни посредници във всички държави членки на ЕС. Основната цел е банките, намиращи се на прага на несъстоятелност да могат да се преструктурират без да се налага на данъкоплатците да плащат за спасяването им, за да се запази финансовата стабилност в страната. Новите правила предвиждат разходите да бъдат пропорционално покрити от акционерите и кредиторите на банките чрез механизма за "споделяне на загубите".

Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище, което представлява втория етап от процедурата на ЕС за нарушение. Ако в срок от два месеца България не изпълни своя ангажимент, Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС.

Директивата (2014/59/EU) е централен елемент на банковия съюз на ЕС и е въведена с оглед създаване на един по-сигурен и по-стабилен финансов сектор в периода след финансовата криза.

Крайният срок за транспониране на тези правила в националното законодателство бе 31 декември 2014 г. 

Коментари (1)

Фейсбук коментари ()

00
Имате в предвит КТБ която я окрадаха тя не е фалирала, или за някоя друга си връзвате гащите която ще фалира а.

Коментар

Партии много, корен един, избор един – БКПX

Партии много, корен един, избор един – БКП


Присъединете се към фейсбук групата ни, направена с цел изобличаването на българските политици и свързаността им с БКП и ДС.