facebook like box

България с писмо до ЕК за превантивното данъчно облагане в Гърция

България с писмо до ЕК за превантивното данъчно облагане в Гърция

България е изпратила писмо до европейския комисар по икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз Пиер Московиси. То е във връзка с приетите данъчни разпоредби в Гърция, които според министърът на финансите Владислав Горанов са несъвместими с правото на Европейския съюз, като нарушават основополагащите принципи, залегнали в Договора за неговото функциониране.

Гърция въведе данък от 26% за сделки между гръцки фирми и такива, регистрирани в България, Кипър и Ирландия. Всички транзакции с източник от тези държави вече ще се облагат при източника - т.е. в Гърция. Тази мярка е предприета, тъй като данъчните режими на облагане с корпоративен данък в трите страни са по-благоприятни в сравнение с режима на облагане на Гърция. Един вид се приема, че сделки сключени в страни с по-ниско данъчно облагане се осъществяват с цел данъчна измама или отклонение от данъчно облагане в Гърция. 

В писмото изпратено от България се посочва, че така въведените промени са дискриминационна и непропорционална на преследваната цел мярка. Корпоративното подоходно облагане не може да се разглежда изолирано, тъй като представлява част от модела на данъчната система, който всяка държава членка определя съобразно национални и общоевропейски цели и приоритети, при спазване на правото ЕС.

В писмото се посочва още, че допускането на подобна практика от една държава-членка на ЕС би имало изключително силен негативен ефект и би подкопало цялостното функциониране на вътрешния пазар на общността.

Според българските власти така въведения данък ще навреди сериозно на българските компании, внасящи стоки стоки от Гърция. Ще бъдат засегнати българските транспортни фирми, които извършват превози в Гърция, както и българските банки с гръцка собственост, тъй като всяка транзакция от българските дружества към гръцките собственици ще се облага с 26% данък. От финансовото министерство смятат, че вследствие на това ще има намаляване на стокообмена между двете държави с 20%, както и инвестиционната активност.

Все пак в направената от гръцка страна поправка е предвидено, че ако местните фирми докажат, че плащанията са обичайни и по пазарни цени, а не опит за избягване на данъчно облагане в рамките на 3 месеца, ще може да си получат парите обратно.

Коментари (0)

Фейсбук коментари ()

Коментар

Партии много, корен един, избор един – БКПX

Партии много, корен един, избор един – БКП


Присъединете се към фейсбук групата ни, направена с цел изобличаването на българските политици и свързаността им с БКП и ДС.