facebook like box

КТБ и дъщерната "Виктория" затворени до 22 ноември

КТБ и дъщерната "Виктория" затворени до 22 ноември

БНБ удължи специалният надзор на КТБ и дъщерната и "Виктория" с още един месец, съответно до 20 и до 22 ноември.

Акционерите в банките и други потенциални инвеститори ще имат възможност да отправят предложение с конкретни финансови параметри за предоставяне на капитал и ликвидност на двете банки в периода от 28 октомври до 20 ноември.

С решението си банките да останат затворени до 22 ноември БНБ се приближава до максималният шестмесечен законов срок за оставяне на двете банки под специален надзор, който изтича в края на декември. След това трябва да има окончателно решение за съдбата на двете банки. Ако бъдат затворени и лицензът им отнет, трябва да се приложи Законът за гарантиране на влоговете, тоест да се изплатят влоговете до 100 хил. евро. Другият вариант е или да бъдат оздравени да отворят врати.

От централната банка казват, че "банката продължава да изпитва остър недостиг на ликвидност за изпълнение на задълженията си към депозантите и други кредитори, които са в размер общо на 6.228 млрд. лв. към септември 2014 г., а за банка "Виктория” недостигът е почти 286 млн. лв.", казват от БНБ.

Очакванията бяха, че до края на октомври ще има решение за КТБ и "Виктория", но не се оправдаха. Не даде резултат и натискът на вложители и експерти, които искаха още до 21 септември БНБ да излезе с обстоен доклад за финансовото състояние на двете кредитни институции. Съдбата на КТБ надхвърли банково-финансовите рамки и придоби политически измерения. По кризата с банката се изказаха всевъзможни експерти и публични личности. Основно обвиненията бяха насочени към ръководството БНБ, а именно пасивност, непрозрачност във вземането на решения и непрофесионално отношение. БНБ пък излезе с отворено писмо, в което отхвърли обвиненията, като посочи, че действат стриктно придържайки се към закона и само политическото бездействие пречи на бързото решение на проблема.

От БНБ са обещали в срок  до 20.10 да бъде направена оценка на активите - 20.10., а до 20.11 да има решение за КТБ и "Виктория".

Било наредено на квесторите на КТБ най-късно до 20 октомври да представят цялостна оценка на активите на банката, изготвена от трите одитори - "Ърнст и Янг Одит“, "Делойт одит" и "Афа". До 31 октомври квесторите трябва да представят и отчет за капиталовата адекватност на КТБ.

От 1 ноември до 20 ноември трябва да бъде взето окончателно решение за КТБ на базата на резултата от оценката на активите на КТБ и капиталовата й адекватност, както и заявените инвестиционни намерения на EPIC.

Относно казуса с банка "Виктория" от БНБ обясняват, че тя не може да получи ликвидност от БНБ. КТБ която е под специален надзор заради недостига на ликвидност не може да предостави ресурс на дъщерната си банка "Виктория". "Съответно "Виктория“ няма ликвидни активи, срещу които да получи ликвидност от БНБ.

От централната банка поясняват, че "Виктория" изпълнява изискванията за капиталова адекватност, но не може да получи държавна помощ, защото при разрешаването й от ЕК биха разглеждали банката като част от групата КТБ "и изискванията за държавна помощ трябва да са изпълнени от групата като цяло". А на този етап не може да се докаже каква е капиталовата адекватност на КТБ, за да се кандидатства за държавна помощ.

В търсене на ликвидност за "Виктория" от БНБ предлагат продажбата на неликвидни активи - кредити. За целта са направили предписание  какви действия трябва да предприемат квесторите на банката. До 23 септември трябва да се изпратят покани до банките за участие в търгове за продажба на кредитен портфейл, оферти ще се приемат до 15 октомври.

До 20 октомври квесторите внасят доклад в БНБ за офертите и информация дали най-високата предложена цена покрива всички задължения на "Виктория” от кредитори и депозанти и в какъв срок.

 

Коментари (0)

Фейсбук коментари ()

Коментар

България е в Европа, но Европа не е в България!X

България е в Европа, но Европа не е в България!


Комунистическият режим е осъден в България със закон. Днес комунисти и техните потомци управляват държавата ни. Посетете ни във Фейсбук.