facebook like box

М-тел измама

М-тел измама

Мобилният оператор "Мобилтел" ще бъде санкциониран с 15 хил. лв. Причината за наложената глоба е, че от компанията са заблуждавали своите клиенти, че след изчитане на договорите ще разкодират безплатно дадените им на лизинг телефони. Вместо това обаче, за тази услуга М-телци събирали такси, за телефон на цена до 500 лв. събираната сума била 50 лв., а за устройства над тази цена – 150 лв. Недоволни клиенти са се обърнали към Комисията за защита на потребителите (КЗП), а Върховният административен съд е потвърдил решението на комисията, че това е нелоялна практика от страна на мобилния оператор. Хората, които са потърпевши от действията на оператора, ще имат право да развалят договора си и да претендират за обезщетение пред съда. Обясненията на оператора били, че това било посочено в ценовата му листа, която обаче не са я предоставили на клиентите при подписване на договорите при закупуване на телефон на лизинг, а присъства единствено на сайта на компанията. Така клиентите без достъп до Интернет не биха могли да се информират. В последните изменения на Закона за защита на потребителите е предвидено в случаите, когато с окончателно решение на ВАС е потвърдена дадена нелоялна търговска практика, потребителите да имат право да развалят договора с търговеца, сключен в резултат на използването на тази практика и да претендират за обезщетение по съдебен път. Според законът още окончателните решения на ВАС имат обвързваща сила за гражданския съд, като правото на обезщетение за потребителите отпада след изтичане на пет години, от датата на влизане в сила на решението на съда..

Коментари (0)

Фейсбук коментари ()

Коментар

България е в Европа, но Европа не е в България!X

България е в Европа, но Европа не е в България!


Комунистическият режим е осъден в България със закон. Днес комунисти и техните потомци управляват държавата ни. Посетете ни във Фейсбук.