facebook like box

Нарушенията на ЕРП-тата извършени до 2013г.

Нарушенията на ЕРП-тата извършени до 2013г.

Държавната комисия за енергийно и водно регулиране изнесе резултатите от извършените одити за дейността на електроразпределителните дружества. Периода, който обхващат е от 1 юли 2008 г. до 30 ноември 2013 г. Общо на трите електроразпределителни предприятия (ЕРП) са издадени 460 наказателни постановления, възлизащи на 9.2 млн. лв.  Комисията не съобщава какви точно са били нарушенията и как е изчислена щетата им.

Издадените констативни протокола са 415, на ЕВН те са 120, на ЕНЕРГО-ПРО - 183 и на ЧЕЗ - 112. Въз основа на протоколите се изготвя одитен доклад, ако има данни за извършено административно нарушение се образува административно наказателно производство и се съставя акт.

Актовете за административни нарушения са общо 1805, най-много са издадени на "ЧЕЗ Разпределение" - 981, на "ЕВН България" - 374 и на "Енерго-Про Мрежи" - 450 броя.

От януари до март 2013 г, са постъпвали по около 4000 жалби на месец към ЕРП-тата и дружествата. Към днешна дата има заведени 55 дела по наказателни производства, а 975 административно-наказателни производства са приключени. Издадени са 460 наказателни постановления, като всички са с имуществена санкция от 20 000 лв. Издаването на наказателни постановления обаче не води до автоматично плащане на санкцията, тя е дължима след приключване на делата.

Коментари (0)

Фейсбук коментари ()

Коментар

Партии много, корен един, избор един – БКПX

Партии много, корен един, избор един – БКП


Присъединете се към фейсбук групата ни, направена с цел изобличаването на българските политици и свързаността им с БКП и ДС.