facebook like box

Нищо хубаво не ни чака с бюджет 2015

Нищо хубаво не ни чака с бюджет 2015

През 2015 г. правителството замразява минималната работна заплата и всички семейни помощи за деца. Това е новината от проекта на бюджета за следващата година. Документът предвижда също нарастване на възрастта и стажа за пенсия с по 4 месеца от началото на годината.

Плоският данък за физически лица се запазва, а приходите по консолидираната фискална програма са планирани в размер на 36,8% от брутния вътрешен продукт.

За сметка на това ще се увеличи максималния осигурителен доход от 2400 на 2600 лева, като този размер ще бъде запазен до 2017-та година включително. По-висок ще бъде и минималният осигурителен доход за земеделските производители - от 240 лева той става 420 лева.

Промяна на работната заплата може да се очаква едва през януари 2016 -та и то с минимално 360 лева, а от 1 януари 2017 г. - 380 лева.

Ще се запазят промените въведени от кабинета „Орешарски" за семейните помощи за деца - за първо дете 35 лева, за второ - 50 лева, а за всяко следващо отново 35 лева. Стойностите на еднократните помощи за раждане на първо, второ и трето дете, както и помощта за близнаци в размер на 1200 лева за всяко от родените деца също остава без промяна.

Възможно е замразяване на майчинството, получавано през втората година, в размер на 340 лева, като тази сума е заложена за периода от следващите 3 години.

Планирано е и от 1 юли минималната пенсия за стаж и възраст да се увеличи с 3 лева и да стане 157,44 лева. Максималната пенсия ще се вдигне от 840 на 910 лева, като този размер ще се запази до края на 2017-та година.

Военнослужещите ще продължат да се пенсионират без изискване за възраст, при условие, че имат 27 години стаж.

Няма да има промяна и в размерите на здравната и социалната вноска, както и съотношенията на плащанията от работодател и работник.

Коментари (0)

Фейсбук коментари ()

Коментар

Партии много, корен един, избор един – БКПX

Партии много, корен един, избор един – БКП


Присъединете се към фейсбук групата ни, направена с цел изобличаването на българските политици и свързаността им с БКП и ДС.