facebook like box

Нови мерки в здравеопазването

Нови мерки в здравеопазването

Нова мярка за оптимизиране разходите на Здравната каса предлага Министерството на здравеопазването за следващата година.  Според нея касата ще може да прекратява договорите с болници, при които е констатирана "системна неудовлетовореност" от страна на пациентите. Какво точно ще бъде новото в тази мярка не е ясно, тъй като и в момента тя има право да прекратява договори с болници, които системно нарушават законовите изисквания, но подобни случаи почти няма. От здравното ведомство не поясняват колко оплаквания за една и съща болница, отделение или лекар ще се считат за "системна неудовлетвореност" и ще водят до прекратяване на договори, а оттам и спиране на финансирането. 

Касата ще се задължи да извършва проучване на удовлетвореността на пациентите от заплатените от нея здравни услуги. Как ще бъде извършван контрол и как тези резултати ще бъдат опазени от манипулиране не е ясно.

От министерството съобщиха още, че подготвят промени в медицинските стандарти. Ще се ревизират дейностите, които се извършват на съответните нива на компетентност на болниците. 

Част от дългосрочните мерки включват  поетапно повишаване на размера на осигурителния доход, върху който държавата ще внася здравни вноски за осигуряваните от нея деца, пенсионери и чиновници. Осигурителния доход ще расте с 10 на сто годишно от началото на 2016 година до 2020 година. След този период осигурителната вноска за тези лица ще е дължима върху целия размер на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица.

В момента здравната вноска за осигуряваните от държавата хора е в размер на половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Оказва се, че това не е достатъчно и се натрупва дефицит в системата на здравното осигуряване, което рефлектира върху качеството на оказваната медицинска помощ.

Коментари (0)

Фейсбук коментари ()

Коментар

Партии много, корен един, избор един – БКПX

Партии много, корен един, избор един – БКП


Присъединете се към фейсбук групата ни, направена с цел изобличаването на българските политици и свързаността им с БКП и ДС.