facebook like box

Оценката за България ЕК обвързва с гласуването на съдебната реформа

Оценката за България ЕК обвързва с гласуването на съдебната реформа

Излязъл е доклад на Европейската комисия, който не е публичен, тъй като в него е направен анализ на стъпките, предприети от България по препоръките, направени в последния писмен доклад, огласен в края на януари.

В него Европейската комисия (ЕК) по механизма за сътрудничество и проверка е посочила, че ключов фактор за оценка на напредъка на България ще бъде приемането на предлаганите от правителството конституционни промени за преструктуриране на Висшия съдебен съвет (ВСС) като начало на съдебната реформа. 

Неофициално от комисията са съобщили, че предлаганите промени се припокриват с препоръките от последния редовен доклад на Брюксел от януари т.г. 

Оценява се положително избора на главен съдебен инспектор, за който се настояваше в няколко поредни доклада, както и избора на нов председател на Върховния касационен съд. Изготвената антикорупционната стратегия и предложеният в тази връзка законопроект също се оценяват положително. Според евроекспертите обаче е изключително важно кой ще бъде избран да оглави новото антикорупционно бюро, което според въпросния законопроект трябва да отговаря за проверката на декларациите за имущество и конфликт на интереси, подавани от висшите държавни служители.

Неприятното в документът е, че той изобилства от препратки към предишния мониторингов доклад от 2014 г., което ясно показва, че в повечето ключови сфери от реформата България не е направила нищо. Отново има критики към ВСС затова, че не защитава ефективно независимостта на съдебната власт от политически посегателства, както и че не приема ключови идеи от Стратегията за съдебна реформа.

За Европейската комисия е видно, че стратегията за реформа в съдебната система, предложена и гласувана от парламента с голямо единодушие малко преди януарския доклад е само, за да бъде отчетена като огромен плюс и да се покаже "политическа воля" за реформи. На практика обаче след първоначалната воля за промени, част от парламентарните партии се обявиха против конкретните законодателни предложения, което възпрепятства реално обещаните реформи.

Коментари (0)

Фейсбук коментари ()

Коментар

Партии много, корен един, избор един – БКПX

Партии много, корен един, избор един – БКП


Присъединете се към фейсбук групата ни, направена с цел изобличаването на българските политици и свързаността им с БКП и ДС.