facebook like box

Пак се заговори за увеличаване на тока и не само

Пак се заговори за увеличаване на тока и не само

Изнесоха предложенията на НЕК за бъдещите цени на тока. Научаваме, че е предложено таксата "задължение към обществото", която се плаща от всички, които ползват ел. енергия, да бъде увеличена с 15,6 на сто. 

От НЕК пък уж не искат увеличение на нейните цени, но настояват да ѝ се компенсират загубите от по-ниски цени от предишни периоди, които са изчислени на над 1,28 млрд. лв. Как ли ще се постигне това?!

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) бил на загуба от преноса със 71 млн. лв. и също иска увеличение на цената за дейността си.

От "ЧЕЗ Електро", "ЕВН България Електроснабдяване" и "Енерго-Про Продажби" искат по-високи цени на тока, като от ЧЕЗ и "Енерго-Про" основно искат увеличение на цената на нощната енергия с 25%. Те също искат сериозно увеличение на цените за достъп и пренос до разпределителните мрежи.

Топлофикациите не остават по назад, настояват за поскъпване на парното и топлата вода. Те най-вероятно искат да компенсират загубите от поевтиняването на газа. 

Интересно, постоянно се говори за увеличаване цените на услугите за ток, парно и други подобни. Всеки иска компенсации за претърпени загуби и се поставят условия. 

Защо никой не говори за безбожно ниските и смешни заплати на българите. Очаква се да си плащаме сметките, да компенсираме загубите на разни дружества с по-високи цени и никой от управляващи "експерти" не отчита факта, че със заплатите и пенсиите, които получават повечето това е непосилно. В България явно хората не са фактор, с който някой се съобразява, всеки се грижи за своя бизнес и по-добрите печалби, а за хората остава грижата да намерят пари, с които да плащат.

Коментари (1)

Фейсбук коментари ()

10
предложено таксата "задължение към обществото"...Кой ли болен мозък я е измислил? Ама вие си спете,спете....и плащайте,нека ви скубят!

Коментар

България е в Европа, но Европа не е в България!X

България е в Европа, но Европа не е в България!


Комунистическият режим е осъден в България със закон. Днес комунисти и техните потомци управляват държавата ни. Посетете ни във Фейсбук.