facebook like box

Санкции за България ако не приеме Европейското удостоверение за наследство

Санкции за България ако не приеме Европейското удостоверение за наследство

Народното събрание трябва да приеме процедурата за издаване на Европейско удостоверение за наследство най-късно до края на ноември, в противен случай Европейската комисия ще образува наказателна процедура срещу България. 

Поправките, които е необходимо да се направят в българския закон трябва да изпълнят директива на ЕС от 2012 година. Тази директива засяга хората с българско гражданство, които живеят или са живели дълго време в друга държава и са натрупали имущество. Ако тези хора решат да напишат завещание в момента не е ясно по кой закон то ще бъде изпълнено по българския или по закона на страната, в която е придобито това имущество. Поправката в българския закон, която трябва да се направи решава този казус и чрез нея България трябва да признае право на човек да определи сам по кой закон да се разпредели наследството му.

Другата поправка в закона трябва да въведе процедура за издаване на Европейско удостоверение за наследство. Документът трябва да реши всички спорни въпроси по кой закон да се извърши наследяването и кои всъщност са наследниците. Наследниците ще могат да се обърнат към нотариус в България, който трябва да проведе пълна проверка, преди да издаде удостоверението.

Европейският регламент се прилага спрямо всички аспекти на наследяването - от момента на откриването му до неговото окончателно уреждане. Той обаче изрично изключва, всичко, свързано с дарения, договори за застраховка "Живот", имуществени режими на съпрузите, задължения за издръжка и данъчното облагане.

Въпросът с наследяването на имот в друга държава засяга огромен брой граждани на ЕС. Около 1.5 милиона българи живеят зад граница, като по-голямата част от тях са в държави от ЕС. Всички те може да са потърпевши от несинхронизирания български закон с Европейската директива.

Коментари (0)

Фейсбук коментари ()

Коментар

Партии много, корен един, избор един – БКПX

Партии много, корен един, избор един – БКП


Присъединете се към фейсбук групата ни, направена с цел изобличаването на българските политици и свързаността им с БКП и ДС.