facebook like box

Следенето в интернет вече е противозаконно

Следенето в интернет вече е противозаконно

Следенето в интернет вече е противозаконно. През април м.г. омбудсмана Константин Пенчев атакува в съда всички разпоредби на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), приети през 2010 г.

Според приетите тогава поправки родните провайдъри са длъжни да съхраняват всички трафични данни в продължение на 1 година. Тази поправка е направена с цел евентуално използване на част от тези данни по отношение на ограничен кръг от лица, неясно кога, за евентуално разкриване на престъпления. С този закон МВР, ДАНС и прокуратурата реално са улеснени при достъпа  до данни и нивото на съдебен контрол е свалено от председател на окръжен съд до председател на районен съд. По този начин магистратите са възпрепятствани да проверят за какво точно се искат трафичните данни, защото исканията са бланкетни и службите не са длъжни да предоставят доказателства по разследванията си. При съдебно разрешение за предоставяне на трафични данни, доставчиците са длъжни да удължат срока за съхранението им с още 6 месеца.

Според омбудсмана така направените поправки в закона са неоправдана и непропорционална намеса от страна на държавата в личния живот и свободата на кореспонденцията на гражданите, гарантирани от Конституцията на РБ

Днес на 12 март 2015 г. Конституционният съд се произнесе по делото образувано по искане на Константин Пенчев, като обяви за противоконституционни чл. 250а-чл. 250е, чл. 251 и чл. 251а от Закона за електронните съобщения. Осем съдии са за обявяване изцяло за противоконституционни атакуваните разпоредби, а трима - за частична противоконституционност. След решението на конституционните съдии, парламентът трябва да приеме нова законова уредба по въпроса с трафичните данни. Задължението на провайдърите да пазят въпросните данни за клиентите си ще отпадне след обнародване на решението в Държавен вестник, а съдиите ще спрат да издават разрешения за проследяване на комуникацията на граждани в интернет.

Коментари (1)

Фейсбук коментари ()

00
Чудите се, за кого да гласувате? Да Ви помогна? Константин Пенчев, как Ви звучи? Нямал партия? Ами, създайте я! Нямало пари? Ами съберете. Ако не можете, не се оплаквайте.

Коментар

България е в Европа, но Европа не е в България!X

България е в Европа, но Европа не е в България!


Комунистическият режим е осъден в България със закон. Днес комунисти и техните потомци управляват държавата ни. Посетете ни във Фейсбук.