facebook like box

Съдбата на КТБ

Съдбата на КТБ

На 26 септември Европейската комисия започна наказателната процедура срещу България зарази казуса КТБ. От Брюксел настояваха да се предостави незабавен достъп на вложителите до сумата от банковия им депозит, на която имат право. Беше изпратено официално уведомително писмо до властите в София, което е и първият етап на процедурите за нарушение. Днес беше крайният срок за отговор, който българското правителство трябваше да даде относно Корпоративна търговска банка и Търговска банка "Виктория".

Отговорът на кабинета е, че ще бъде взето решение за двете банки в периода от 1 ноември до 20 ноември 2014 г. Независимо от характера му, вложителите с гарантирани влогове ще получат в кратки срокове достъп до своите средства в двете банки.

В проектодокумента на служебното правителство се предвиждат и законодателни инициативи, които да синхронизират българското законодателство с евродиректива, според която се вменява задължение на държавите-членки да осигурят на защитените вложители в рамките на 20 работни дни от датата на установяването от страна на компетентния орган достъп до техните депозити.

Правният анализ на служебния кабинет показва, че и към момента в българското законодателство са заложени препоръките в директивата и те се спазват. Как по-точно се спазват обаче не е ясно, освен ако 20 работни европейски дни не се равняват на 4 работни български месеца. От четири месеца парите на хората с гарантирани депозити се държат в банката против всякакви закони и не им позволяват достъп до тях, но според родните експерти заложени препоръките в директивата се спазвали.

С това тълкувание на европейските директиви, само може да стискаме палци, че това което казват за бъдещите планове за клиентите на банката ще са наистина такива, каквито са написали до ЕК. 

"В случай на преструктуриране, достъп ще се осигури директно до сметките на вложителите в съответната банка. В случай на отнемане на лиценза, изплащането на гарантираните влогове ще се извърши чрез определена за целта друга банка от средства на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) не по-късно от 20 работни дни от датата на отнемане на лиценза. През целия период на специалния надзор и към момента се провежда подготовка от страна на ФГВБ, в случай на необходимост да бъдат осигурени нужните средства за изплащане на гарантираните влогове", пише в документа до ЕК.

 

Коментари (0)

Фейсбук коментари ()

Коментар

Партии много, корен един, избор един – БКПX

Партии много, корен един, избор един – БКП


Присъединете се към фейсбук групата ни, направена с цел изобличаването на българските политици и свързаността им с БКП и ДС.