facebook like box

Съдът и политиците срещу народа!

Съдът и политиците срещу народа!

Клиентка на затворената най-вероятно по политически причини КТБ, атакувала в съда решението на Управителния съвет на БНБ, с което е ограничена дейността на КТБ, като й е забранено да извършва всички дейности, съгласно лиценза за извършване на банкова дейност, и поискала отмяна на административния акт. 

Върховният административен съд обаче оставил без разглеждане жалба на клиентката, тъй като според него клиентите на банката нямали пряк и личен правен интерес, свързан с решението на БНБ за затварянето на КТБ, и нямали право да оспорват по съдебен ред това решение.

Оспорващата Анелия Димитрова обосновала правния си интерес с факта, че е клиент на банката и има сключен с КТБ рамков договор за платежни услуги за потребители, който е безсрочен. Което обаче се оказало недостатъчно за ВАС.

Извън това съдебния състав на ВАС с председател Емилия Миткова и докладчик Весела Панова убедено заявили, че поставянето на КТБ под особен надзор е "благоприятно" за вложителите, защото цели да оздрави банката.

Специалният надзор по глава 11, раздел 8 от Закона за кредитните институции бил оздравителна мярка, насочена към съхраняване жизнеспособността на банката. В този смисъл решението на УС на БНБ се явявало благоприятно за вложителите и останалите кредитори на банката и осигурявало защита на правната сфера на тези лица и гарантирало стабилизиране на банката и възстановяване на нормалната й дейност.

Съдът препоръчал на Димитрова да заведе гражданско дело срещу КТБ, ако банката не изпълнява своите задължения към нея.

Истината обаче е, че не КТБ, а БНБ и Фонда за гарантиране на влоговете ще бъдат съдени от хората, едните заради прекомерното блокиране на достъпа до парите им, другите поради неспазване на Евродирективата и неизплащане на гарантираните депозити в разумен срок, както е предвидено в закона. Това са прогнозите на множество финансови експерти и адвокати по защита на човешките права.

От решението на ВАС излиза, че затварянето на банката не ощетява, а облагодетелства вложителите и кредиторите й, а липсата на достъп до техните средства не ги засяга "пряко и лично".

Това решение е достатъчно хората да отнесат жалбите си в Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

Коментари (0)

Фейсбук коментари ()

Коментар

България е в Европа, но Европа не е в България!X

България е в Европа, но Европа не е в България!


Комунистическият режим е осъден в България със закон. Днес комунисти и техните потомци управляват държавата ни. Посетете ни във Фейсбук.