facebook like box

Текат милиони в прекратени проекти

Текат милиони в прекратени проекти

Няколко провалени енергийни проекти, погълнали над милиард лева, продължават да се захранват и да поглъщат сериозни средства. 

Проекта за петролопровод "Бургас-Александруполис" е прекратен от България преди три години. В него обаче и до днес работят четирима души, трима от които са членовете на съвета на директорите Анжел Димитров, Александър Гаргов и Иван Иванов. Според годишния отчет на дружеството, което е 100 процента собственост на Министерството на финансите, през 2013 г. то е похарчило 98 хил. лв. за възнаграждения на персонала, но това не е всичко. Общият сбор разходи за 2013 г. възлизат на 712 хил. лв. и компанията отчита, че е на минус 632 хил. лв., а от създаването си през 2007 г. натрупаната й загуба до преди година е била 5.785 млн. лв. В дружеството за "Бургас-Александруполис" са затворени като капитал 15.1 млн. лв., значителна част от които обаче са изхарчени за текущите разходи през годините. От Министерството на финансите твърдят, че "Проектна компания нефтопровод Бургас – Александруполис БГ“ ЕАД следва да изпълнява своите задължения като акционер в международната проектна компания, в която българското дружество държи 24.5 на сто, независимо, че още през март 2012 г. е прекратила договорите с всички свои контрагенти и с всички членове на управителните органи и служители. Причината за това е, че МПК все още не била ликвидирана. 

Друг проект АЕЦ "Белене" – спрян преди две години. Разходите по него продължават да си вървят, макар и съкратени. Колко точно поглъща продължаващата 30 години авантюра наречена АЕЦ "Белене", е трудно да се оцени. Заради дългото време от започването на проекта, рестарта му през 2004 г. и натрупаната инфлация, сметките за загубите на българската държава са приблизителни. Най-лошото е, че никой не знае колко дълго ще продължат. В момента върви съдебен спор между НЕК, инвеститор в ядрената централа, и руската "Атомстройекспорт" (АСЕ), избрана с конкурс за неин изпълнител, по повод решението на България да спре проекта в началото на 2012 г. В съдебния спор, АСЕ иска от НЕК над 1 млрд. евро за поръчано, изработено и неплатено оборудване за единия реактор, а българската компания претендира за 61 млн. евро, неплатени от АСЕ за взетия стар реактор от първия проект за АЕЦ "Белене". Докато се реши съдебният спор, разходите по проекта ще продължават. Продължава да работи "Предприятие АЕЦ Белене", което е административно-стопанско и териториално обособено звено на НЕК. В него са назначени 22-ма души. НЕК били длъжни да стопанисват и опазват наличното пристанище, административната сграда, изградените инженерни мрежи, комуникации и технологични съоръжения на площадката за АЕЦ "Белене", както и наличните машини и оборудване в складовата база. До 31 декември 2011 г. са изплатени над 678 млн. евро без ДДС за проекта "Белене". По-късно стана ясно, че към тях са прибавени още 385 млн. евро, платени на АСЕ след прекратяването на проекта.

По същия начин вървят нещата с "Южен поток", чийто край бе обявен от руския президент преди два месеца. Тъй като "Газпром" не е поискал официално от българския си партньор "Българския енергиен холдинг" (БЕХ) да прекрати работа, проектната компания "Южен поток България" продължава да действа на нормални обороти. Четирима души взимат над 2 хил. лв. заплата, за да не правят нищо. Загубата от "Южен поток" достигна 10.5 млн. лв. Докато чака официално уведомление от "Газпром", проектната компания в България ( "Газпром" и БЕХ си делят по 50 процента), продължава да работи по проекта, да издава строителни разрешителни и да изкупува сервитутни права за трасето на газопровода. Потвърждение за това има както от изпълнителният директор на "Южен поток България" Димитър Гогов, така и от шефът на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев. Какви пари продължават да се харчат по най-непрозрачния енергиен проект у нас, не става ясно. Финансовият отчет на "Южен поток България" за 2013 г. обаче ясно показва, че в края на същата тази година дружеството е натрупало загуба от 10.489 млн. лв., от които 4.449 млн. лв. се падат на отчитания период. Разходите за персонал на дружеството през 2013 г. са били 3 млн. лв. Оказа се, че шефовете вземат по 10 хил. лв. месечни заплати. За външни услуги са били изхарчени 882 хил. лв., а за материали 149 хил. лв. За командировки предприятието е похарчило 101 хил. лв. Отделно дружеството за българския участък на газопровода има 191 млн. лв. задължения към свързани лица. Капиталът му е 15.586 млн. лв., от които половината са на БЕХ. Компанията обаче има и резервен фонд от 48.864 млн. лв. Кога обаче "Българският енергиен холдинг" ще може да си върне част от направените в проекта вложения и какъв ще е техният размер, е също толкова неясно, колкото и докога ще просъществува. Нищо чудно да продължи "да развива дейност" още няколко години по примера на "Бургас-Александруполис", за радост на шефовете си. 

В "Набуко" са затворени близо 50 млн. лв. От мегаенергийните проекти на България реално само за "Набуко" са предприети навременни мерки за ликвидацията на дружеството. Причината най-вероятно се дължи на факта, че в създадената за този газопровод проектна компания мажоритарен акционер беше австрийската "О Ем Ви" (OMV). През юни 2013 г. се разбра, че проектът не може да си осигури азерски газ. Пет месеца по-късно "О Ем Ви" вече имат решение за ликвидация на проектната компания "Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл" и на дъщерните й дружества, включително това в България. В момента в него работи само ликвидаторът Недялко Апостолов. Отчетът на "Набуко България" за 2013 г. обаче сочи, че и в този проект са оттекли значителни средства. Само за 2013 г. загубата на дружеството е 914 хил. лв. В проекта "Набуко" обаче остават блокирани милиони на БЕХ. Според отчетите на дружеството, държавният енергиен холдинг е направил капиталова вноска в регистрираната в Австрия "Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл" за близо 32 млн. евро. От учредяването на компанията през 2005 г . до решението за ликвидацията й в края на 2013 г. българската инвестиция е 24.2 млн. евро. Каква част от тези пари БЕХ ще успее да си възстанови, ще стане ясно през 2016 г., когато се очаква да приключи ликвидацията на проектната компания. От БЕХ обаче уточняват, че средствата от капитала на "Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл" са харчени основно за изготвяне на техническия проект на газопровода, за доклади за оценка на въздействие върху околната среда за териториите на съответните държави и доклад за оценка на въздействие върху околната и социална среда за цялото трасе, изготвяне на подробни устройствени планове за цялото трасе, изготвяне на финансов модел, подготовка за финансово структуриране и финансово обезпечаване на проекта. БЕХ посочва още, че "проектната компания разполага с нематериални активи като (интелектуална собственост) готов технически проект за цялото трасе, финансов модел и др. Предстои провеждане на преговори между съдружниците във връзка с бъдещата собственост на нематериалните активи".

Друг зациклил проект, който е на загуба е този за хидроенергийната каскада "Горна Арда". Закъсалата финансово държавна електрокомпания е хвърлила немалко пари в прочутия проект, чийто консултант е бил председателят на ДПС Ахмед Доган. По проекта реално няма никакво движение дори и след като австрийската ЕВН (EVN)   придоби  70% от него през лятото на 2010 г. Тогава австрийците сключиха сделка за дела на турския "Джейлан холдинг" в проектната компания за хидрокаскадата и прекратяването на многомилионния арбитражен иск срещу НЕК. Повече от четири години по-късно няма напредък по реализацията на строежа на три язовира и каскадата от ВЕЦ-ове по река Арда, като причината за това е изискването ЕВН да построи язовирите и да ги предаде на държавата. Междувременно обаче и по този проект ежегодно се харчат пари. Според отчета на Хидроенергийната компания "Горна Арда" за 2013 г. дружеството е на загуба от 1.349 млн. лв. и така натрупаният отрицателен резултат на предприятието става 3.635 млн. лв. към края на 2013 г. 

Единственият приключен и работещ проект е един от най-оспорваните енергийни проекти - хидровъзелът "Цанков камък". Колкото и да е странно, станалия популярен с "платинения" си път (по думите на премиера Бойко Борисов) хидровъзел вече реализира приходи за НЕК и всъщност има възвръщаемост. И добре, че заработи, тъй като инвестицията му беше доста грандиозна близо 500 млн. евро.

Коментари (0)

Фейсбук коментари ()

Коментар

България е в Европа, но Европа не е в България!X

България е в Европа, но Европа не е в България!


Комунистическият режим е осъден в България със закон. Днес комунисти и техните потомци управляват държавата ни. Посетете ни във Фейсбук.