facebook like box

Нов дълг от 5,3 милиарда за 2016

Нов дълг от 5,3 милиарда за 2016

Според проектобюджета за 2016  публикуван на страницата на финансовото министерство ЕДИН ДЕН СЛЕД ИЗБОРИТЕ, се предвижда нов дълг от 5,3 милиарда. Цитирам:

Чл. 67. (1) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 5,3 млрд. лв.

(2) В рамките на ограничението по ал. 1 може да бъде поет нов държавен дълг за финансиране на програми и инструменти за финансова стабилизация и предоставяне на извънредна публична финансова подкрепа по Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, включително чрез Българската банка за развитие.

(3) В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет по държавния бюджет не могат да поемат нов държавен дълг чрез финансов лизинг и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.).

(4) Ограничението по ал. 3 не се прилага за получените като обезпечения по чл. 152, ал. 5, 8 и 12 от Закона за публичните финанси средства.

Тук е добре да отбележим, че за 2015 беше предвиден нов дълг от 8,1 милиарда и токова беше взет. Тогава оправданието беше КТБ и протестна мрежа доколкото си спомням подскачаха.

Всеки да тълкува решението за новия дълг както намери за добре, но за мен е ясно, че пари НЯМА въпреки, че само преди няколко месеца президента заяви, че тая година България щяла да усвои толкова пари от европейските фондове, колкото не сме усвоили за всичките години членство в ЕС. Тук възниква следния въпрос:

Къде са Протестна Мрежа? Нали винаги досега излизаха на протести при такива решения за нови дългове или сега е различно? Къде са РБ начело с Радан Кънев? Нали политиците ни в дясно уж не одобряваха подобни политики или сега е различно?

http://www.minfin.bg/bg/page/943

Коментари (0)

Фейсбук коментари ()

Коментар

България е в Европа, но Европа не е в България!X

България е в Европа, но Европа не е в България!


Комунистическият режим е осъден в България със закон. Днес комунисти и техните потомци управляват държавата ни. Посетете ни във Фейсбук.