facebook like box

Корупцията - "необходимото" зло

Корупцията - "необходимото" зло

Корупцията в България се разглежда като нещо негативно, вредно и пречещо за изграждането на един добър европейски облик на страната ни. Тазгодишният критичен доклад от Европейската комисия за България е базиран основно на корупцията и корупционните практики по високите етажи на властта и липсата на методи за справяне с нея.

Истината обаче е, че мерки за борба с корупцията не липсват. Има много правителствени, неправителствени и други организации за "борба" с корупцията. Правителственият център за борба с корупцията БОРКОР е една от тези организации. От сайта на въпросният център разбираме за същността му: "Центърът набира данни и регистрира информация от всички уязвими за корупцията области; с помощта на комплексни аналитични техники оценява събраната информация и установява слабите места на корупцията. Той изпълнява аналитични и консултативни функции и разработва в съответствие с установената потребност системно моделирани решения. По този начин Центърът подпомага всички органи и институции, изпълняващи служебните си дейности в сферата на влияние на корупцията. За целта се използват повече от 50 научни метода и 20 техники за визуализиране на резултатите. Някои от тях са разработени със специално предназначение за България".

Този център струва на бюджета 18 милиона лева за 4 години (2011 – 2014 година включително). Няма нужда да коментираме, че не върши никаква работа, няма нужда да коментираме и доклада на Еврокомисията, в който се казва, че той е "един от най-загадъчните аспекти  от българската антикорупционна действителност". Няма да коментираме, че в последния мониторингов доклад за пореден път се отчита липсата на видим напредък в борбата с корупцията по върховете на властта, като се обръща внимание на тези различните институции, комисии и органи, които в България се занимават с антикорупционна дейност. Няма да обърнем внимание, на това, че за БОРКОР се отбелязва, че за три години е похарчил 5 млн. евро без видим резултат. По скоро ще коментираме това колко много работни места отваря "борбата" с корупцията и как никой не забелязва "положителната страна" от нейното съществуване.

Боркор и свързаните с него пера   Питаме се какво биха правили всичките тези хора, толкова "загрижени" и ''работещи" срещу корупцията ако я нямаше. Хиляди ще останат безработни, десетки ще се простят със значителни бонуси. Така или иначе сме свикнали да си плащаме за всичко, където и на който трябва. Защо трябва тези експерти и анализатори, които разработват различни модели за "борба" с корупцията да останат безработни. Пък и ако допуснем, че имаме работещ модел за корупцията, който осъжда провинилите се, какво ще правим без политици, без полицаи, без съдии, без администрация. Затворите няма да са достатъчни, пък и как ще изхранваме всички тези затворници. Ще настане хаус, хиляди безработни, които до вчера са имали работа покрай съществуващата корупция, хиляди затворници, станали жертва на  изкушението за лесни пари и други облаги. Дали някой се замисля за последствията. Може би не трябва да критикуваме толкова тази наша корупция. Може би трябва да погледнем на политиците ни с друго око, явно те си дават сметка за една такава хаотична развръзка и именно за това не правят нищо в посока за борба с корупцията. Ако погледнем от тази страна излиза, че всичко е за наше "добро" и ако в европейските държави корупцията е вредна излиза, че за нас тя е "необходима".  

Коментари (0)

Фейсбук коментари ()

Коментар

Партии много, корен един, избор един – БКПX

Партии много, корен един, избор един – БКП


Присъединете се към фейсбук групата ни, направена с цел изобличаването на българските политици и свързаността им с БКП и ДС.